Na konsultacje zapraszam do zespołu w MS Teams, dołączenie do zespołu przez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a56344de957a4491b9db97e503d365ecc%40thread.tacv2/conversations?groupId=3115d7a4-2ae0-4e69-a5f4-73199b9abbdb&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

lub przez kod na tenancie studenckim:

6qv165j

Z uwagi na pracę na dwóch tenantach proszę w miarę możliwości o mailową (tomasz.jurkiewicz@ug.edu.pl) zapowiedź, muszę się czasami przełączyć na odpowiednie konto.

Na konsultacje można umówić się także mailowo w innym,dogodnym terminie.